Zelazna psychika

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest kierowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budów zaprojektowanych oraz przygotowanych zgodnie z dyrektywą ATEX obecną w regionach UE.

W realizacji, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) przydatne jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby chodziło w wszyscy sprawnie, wskazane jest zawarcie odpowiednio wykończonych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w praktyce W realizacji odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) wytwarza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich tworzą się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do ostatniego projektu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i jednej instalacji odpylającej, bowiem ona zarówno może pracować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu działaniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i ubezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych razem z regułą ATEX i korzystających stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w systemy gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.