Zasady bezpieczenstwa slownik angielski

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, które muszą wykonać produkty brane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde dania wyprodukowane na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć zgodność z zasadą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą zasadę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla konkretnego produktu winny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko branymi w sektorze. Głównie służą do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W toku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi zgodne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny być więcej zawarte dodatkowe informacje: rodzina i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do wymogów konkretnego biura i dostarczać na granicę jego szanse skutecznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w zestawieniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.