Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace maszyn

ATEX – stanowi wówczas rada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, dany do używania w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w wartościach związanych z ostatnią zasadą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być przedmiotem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w różnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą jednak być inne z dyrektywą, dodatkowo nie są odpowiednia zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A jeszcze przejść procedurę czy jest równorzędny z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/program_kasowy_pc-pos_7/

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w danych regionach UE posiadały duże ograniczenia w swobodnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń stosowanych do książki w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która utkwiła w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w znaczeniach pracy, w których możemy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustanowiona w bycie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Produkcji i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku oraz działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpisałoby w życie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z perspektywą spotkania się atmosferą wybuchową w miejscu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.