Wybuch rafinerii

Mianem wybuchu kwalifikuje się gwałtowne wydzielenie znacznych kwoty energii. Działanie to nosi ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (najczęściej stanowi więc grom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez względu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie powierzchnie są zagrożone wybuchem? Najczęściej chodzą do nich strefy, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, przebiegających w organizacji gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których występują za wysokie temperatury. Warto wiedzieć, że w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą sprawić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak jeszcze pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których rezultaty byłyby ogromne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a ponadto naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby uniknąć wyżej wymienionym szkodom, należy zupełnie nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest gwarancja przeciwwybuchowa. W moc krajach zostały powołane specjalne ustawy, informacje oraz normy, jakich przedmiotem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który da bezpieczeństwo siedzących w nich wszystkim.