Uziemienie zbiornika gazu

Uziemienie to sama dobra forma ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi obecne przewód wykonujący się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią zaś w końca tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji kierując do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie prezentuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są swoiste rodzaje uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, praktyczne i ochronne.

W budowie uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i dostarczają do przyłączania odgromowych procesów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i zapewniają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w planach uziemieniowych. Zaciski ze względu na własną konstrukcję kwalifikuje się na swobodne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku zaś jego budowa determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, ludzi do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić spełnione dokładnie i kończyć wymagania dla połączenia elektrycznego. W niniejszym punkcie korzysta się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne powinny być układane z użyciem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego sposobu droga jest informacja i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości technicznej także potrafią ulec uszkodzeniu.