Tlumaczenie stron mozilla

Tłumaczenie artykułu jest toż w sobie dość duże. Jeżeli chcemy przetłumaczyć jakikolwiek tekst, potrzebujemy nie tylko brać pod opiekę "wyuczone" słowa i zdania ale też mieć wiedzę wielu idiomów tak specyficznych dla wszystkiego języka. Faktem jest, że osoba pisząca artykuł w języku angielskim nie występuje go w system czysto "akademicki" lecz używa swoich indywidualnych stylów i wspomnianych idiomów.

W stosunku z ostatnim, że osoba globalnej sieci Internetu zazwyczaj jest coraz większa często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Będąc np. serwis internetowy, z którym chcemy przyjść do szerszej grupy odbiorców, musimy zrobić go w mało wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w stylu angielskim oraz własnym, powinien mieć nie tylko umiejętność tłumaczenia ale jeszcze możliwość do wypowiadania swoich wyobrażeń i opisów które w oryginale są nieprzetłumaczalne. Gdy to oczekuje w działalności? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za pomocą tłumacza Google. O ile ogólny sens tekstu będzie zachowany (będziemy w okresie domyślić się o co na danej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na okresie niedostatecznym. Stanowi to dodatkowe tylko dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany tekst na wartości "słowo w słowo". W działalności więc, nie jesteśmy co czekać na przygotowanie w oparciu o to wpływania profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. A w sztuce tłumacza stron www w najkrótszej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najlepsze oprogramowanie nie ma możliwości myślenia abstrakcyjnego. Same co ono potrafi, to grać według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Stąd te, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące dokument są bardzo w tyle za profesjonalnymi tłumaczami stron www a oczywiście że będzie obecnie zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie urządzone w droga mocnego i abstrakcyjnego "myślenia" wtedy będzie ostatnie tył naszej cywilizacji. Podsumowując, w obiekcie kształcenia dobrych tłumaczy należy zrobić odpowiednie zaplecze dydaktyczne, jakie nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale i pomoże w nauce abstrakcyjnego pojmowania danego języka.