Tlumaczenie nazw lekow

Rejestracja wyrobu medycznego, jak także sprowadzanie nowych środków na zbyt polski, to żmudny proces, który nieraz wymaga udziału ekspertów z nowych dziedzin. Jak czytamy w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Materiałów Biobójczych, kobieta będąca wytwórcą i autoryzowanym przedstawicielem danego produktu jest cel zgłosić materiał do Starego Urzędu na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem preparatu do obrotu. Dodatkowo, należy zwrócić wystarczającą ilość dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem, których dokładną listę można odnaleźć między innymi na kartce www.urpl.gov.pl, i do jakich należą między innymi:

dowód uiszczenia stawki za zgłoszenie,
dokument poświadczający status prawny wnioskodawcy,
wzory oznakowania i informacji użytkowania materiału zgłaszanego.

Dodatkowo, w sytuacji wpisania na targ polski zagranicznego leku potrzebnym jest wykonanie, oprócz dokumentu potwierdzającego dopuszczalność artykułu do użytku, aktualnego tłumaczenia opisu ulotek lub i tekstów na opakowaniu. Jak można się domyślić, tłumaczenie musi stać wytworzone w szkoła profesjonalny i przy użyciu terminologii medycznej, zatem jego dokonanie zazwyczaj powierzone będzie dobremu lekarzowi medycznemu z wiedzami lingwistycznymi, rzadziej przez tłumacza przysięgłego w uwagach z specjalistą medycyny. Ścisła instrukcja, jak powinno dane tłumaczenie wyglądać, jest opublikowana na kartce Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Materiałów Biobójczych. Rejestracja wyrobu medycznego powinna stać poprzedzona zapoznaniem się z poradami wprowadzonymi przez wskazany wyżej urząd. Dzięki dlaczego będziemy uważali pewność, że nasz lek zostanie bez zbędnych opóźnień i ponoszenia dodatkowych opłat zawarty na rynek.

Koszt sporządzenia tłumaczenia medycznego jest definiowany przez wyspecjalizowane biuro tłumaczeń i zawsze dokonywany w oparciu o przedstawiony dokument, jego muszę i stopień trudności. Aby dowiedzieć się jaka będzie cena przekładu, właściwie jest umówić się z wybranym biurem tłumaczeń. Wycena stanowi w grupy wypadków dokonywana bezpłatnie.