Tlumaczenie nastepcze czym jest

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym jest jednym z rodzajów tłumaczenia ustnego i odbywa się po zakończeniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz znajduje się tuż obok mówcy, uważnie słucha jego wypowiedzi i po jego zakończeniu odtwarza ją w całości w innym języku. Często korzysta z uprzednio sporządzonych notatek w trakcie przemówienia. Na obecną chwilę tłumaczenie konsekutywne dużym stopniu zastępuje się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego sprowadza się do selekcji tylko najważniejszych informacji i przekazania komunikatu. (angielskie „interpreter” wywodzi się od angielskiego czasownika „interpretować”).
Tłumaczenia konsekutywne wykorzystuje się gównie przy niewielkiej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane również w przypadku gdy organizator nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniego sprzętu potrzebnego do tłumaczenia symultanicznego. Zdarza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi lub nawet zdanie po zdaniu tak aby jak najdokładniej oddać treść wypowiedzi. Jest to już jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne różni się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej luźniejszych spotkaniach praktykuje się tłumaczenia liasion, ponieważ są one mniej męczące dla odbiorcy, który jest zmuszony czekać kilka minut na tłumaczenie.
Tłumaczenie konsekutywne jest ciężką pracą wymagająca od tłumacza odpowiedniego przygotowania i perfekcyjnej znajomości języka. Bardzo dobrze przygotowany i wyszkolony tłumacz jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Tłumacz nie ma czasu na zastanawianie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy nazwy. Aby zachować odpowiednią jakość tłumaczenia przed przystawieniem do pracy tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące tematu i dziedziny tłumaczenia. Mogą to być teksty wystąpień czy prezentacje.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl