Tlumacz zawod nie dla kazdego

Otwarcie granic i możliwość współpracy międzynarodowych firm w ostatnich latach stworzyło wiele nowych możliwości dla tłumaczy. Towarzyszą prezesom, przedstawicielom wielkich koncernów i oraz zajmują się różnymi tłumaczeniami, zarówno na spotkaniach biznesowych jak i ważnych umów. Taka praca jest jednak trudna i wymaga wielu umiejętności, nie tylko językowych.

kasa fiskalna sharpKasa fiskalna Sharp ER-A237P - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

Jedną z trudniejszych form są tłumaczenia konsekutywne, gdzie tłumacz nie przerywa mówcy, tylko notuje jego wypowiedź, a po jej zakończeniu przekłada na docelowy język. W tym miejscu trzeba podkreślić, że w przekładzie konsekutywnym nie chodzi o precyzyjne tłumaczenie każdego zdania prelegenta, ale o wybranie z wypowiedzi najważniejszych aspektów i przekazanie ogólnego sensu. Sami tłumacze przyznają, że to trudne zadanie, gdyż oprócz znajomości samego języka, trzeba wykazać się umiejętnością analitycznego myślenia. W końcu to tłumacz musi zdecydować, co w danej wypowiedzi jest najistotniejsze.

Nieco prostszą formą przekładu są tłumaczenia symultaniczne. W tym przypadku tłumacz – za pomocą słuchawek – słyszy wypowiedź w języku źródłowym i jednocześnie tłumaczy usłyszany tekst. Tego typu tłumaczenia najczęściej są wykorzystywane w przekazach telewizyjnych czy radiowych.

Najczęściej jednak można spotkać się z formą liaison. Tego rodzaju przekład polega na tym, że prelegent mówi 2-3 zdania, robi przerwę i w tym czasie tłumacz przekłada wypowiedź z języka źródłowego na docelowy. O ile tłumaczenia konsekutywne wymagają sporządzania notatek, o tyle w tłumaczeniach liaison, ze względu na krótką ilość tekstu, nie są one konieczne.

Powyższe przykłady to jedynie niektóre typy tłumaczeń, w końcu są jeszcze przekłady towarzyszące (najczęściej w spotkaniach władz państw i polityków), czy tłumaczenia prawne/sądowe.

Jedno jest pewne: w pracy tłumacza, oprócz perfekcyjnej znajomości danego języka, liczą się też refleks i skupienie, ale też dobra dykcja i wysoki poziom odporności na stres. W związku z tym, wybierając tłumacza, warto sprawdzić jego umiejętności.