Tamy przeciwwybuchowe

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między innymi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie występuje gdy produkcja, przechowywanie lub użytkowanie substancji w określonej przerw w związaniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Produkcji i Metody Socjalnej. W współzależności od działu przemysłu oraz stanu zagrożenia wybuchem należy wprowadzić dobre zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzinę,
-zaznaczyć rozmiar i model,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja pozwoli na wprowadzenie idealnego rozwiązania dla strefy zagrożonej, minimalizując ryzyko, i tym jednym zapewnić bezpieczną książkę w danym terenie. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej jakości, w tymże nie wolno sprzętu niższej kategorii użyć do przestrzeni wyższego ryzyka. Producent urządzeń przeznaczonych do montażu w powierzchniach zagrożenia musi dołączyć odpowiednie atesty i Informację Zgodności dla wszystkiego produktu. Dodatkowo niezbędne jest położenie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia oraz wspomaga akcję ratunkową. Nie jest dodatkowe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, można jednak zminimalizować ryzyko działania i zmniejszać skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe liczymy na wolne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania układów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne wyposażone w odpowiednie czujniki analizują sytuację, uczestnicząc w podjęciu uchwały o sposobie minimalizacji zagrożenia. Drinkom z zabezpieczeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu idą na wczesne wykrycie wybuchu i przekazanie danej do waluty centralnej. Butla hrd w okresie branym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do przechowywanego urządzenia. Sposób ten ujmuje się dużo szeroką niezawodnością błyskawiczną reakcją. Potrafi być praktyczny wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów. Ciężka oraz szybka instalacja oraz wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego podejścia.