Szkolenia pracownikow samorzadowych

Mianem szkoleń wypowiada się zajęcia pozwalające uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić umiejętności i opinie zawodowe niezbędne do działania danej instytucji. Szkolenia kadry są zazwyczaj kursami kameralnymi, o dość niskiej frekwencji, bowiem maksymalnie liczy w nich udział około trzydziestu osób. Stanowi toż grupa uczestników przywodząca automatycznie na badaj liczebność klasy szkolnej, a to skojarzenie nie jest pozbawione sensu. Otóż szkolenia kadr to natomiast również forma edukacji, wprawdzie nie skierowana do dzieci i młodzieży, lecz dotycząca osób dorosłych. Charakteryzuje się kilka rodzajów szkoleń, w relacje od wartości kategoryzacji:

szkolenia otwarte - są dostępne dla praktycznie wszystkich chętnych, zaś wkład w nich stanowi dodatkowy, chociaż przedsiębiorcy też mogą wysyłać swoich gości na tego typu szkolenia kadr, pokrywając przy tym dziedzina kosztów partycypacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi obecnie kampanię społeczną Inwestycja w kadry, w jakiej nawołuje do stałego podnoszenia kompetencji pracowników i udostępnia internetową bazę danych zawierającą wiedze na materiał dostępnych szkoleń otwartych. szkolenia zamknięte – są organizowane pod kątem potrzeb innego podmiotu zlecenia (np. szkolenie kadr z znanej firmy), zainteresowani są stawiani na tłumaczenia tego modelu przez ich właściciela, czyli organizatora. szkolenia wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – dokonują się przy wsparciu własnej kadry szkoleniowej danego urzędu pracy; szkolenia zewnętrzne – ich robienie jest zlecony wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym przez organizatora, jakim stanowi urząd pracy. Istnieje tzw. rejestr firm szkoleniowych, (czyli niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na bazie odrębnych przepisów), które mówią szkolenia dla osób poszukujących pracy oraz bezrobotnych finansowane ze sposobów publicznych. Wspomniane instytucje podlegają wpisowi do prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy rejestru firm szkoleniowych.