Struktura produktu terytorialnego

System mrp zwany Material Requirements Planning daje szansa mienia potrzeb materiałowych. Potrafi się to kończyć na bazie danych o strukturze wyrobów, a i na podstawie danej o żyjących stanach magazynowych, stanie zamówień, które są w toku albo również na zasadzie planu produkcji.

Dzięki takiemu systemowi można łatwo, ale również skutecznie kontrolować zarówno rodzaj jak i norma oraz terminy produkcji. Daje jednocześnie możliwość efektywnego sterowania zapasami oraz ich prawidłowym uzupełnianiem. Mrp system pozwoli na wyeliminowanie czasochłonnych obliczeń. Przede każdym system mrp pozwala na dobre określanie wielkości zamówień. Ponadto daje możliwość ustalania terminów dostaw. Jednocześnie umożliwia ustalanie wielkości produkcyjnych partii. Pozwoli na zlecenie odpowiedniego czasu do powstania pracy. Daje więcej możliwość określenia wielkości zapasów. Opowiadając o wdrożeniu systemu Material Requirements Planning można powiedzieć, że podnosi on dużo płynność zapasów materiałowych. Pozwala jednocześnie na skrócenie etapu realizacji zamówień. Zmniejsza ilość zamówień, które są niezbudowane w skutku braku materiałów lub części. Ponadto kupi na zmniejszenie liczby pracowników, którzy wymagają przejmować się zaopatrzeniem materiałowym. Omawiany system można bez problemu nazwać zbiorem procesów, których ważnym znaczeniem jest przede każdym wyznaczanie zapotrzebowania na surowce, komponenty czy produkty. System ten kupi na ważne zmniejszenie nakładów finansowych, które potrzebne żeby stanowiły dla organizacji produkcyjnej. Głównymi celami Material Requirements Planning jest ograniczenie zapasów, dokładne określenie czasu dostaw i dokładne określenie kosztów produkcji. Ponadto system jest na kierunku lepsze wykorzystanie posiadanej przez firmę infrastruktury – możliwości wytwórczych czy magazynów.