Strefy zagrozenia bhp

Jeśli w określonym miejscu spotykają się substancje łatwo wybuchowe, wystarczająca ilość tlenu albo utleniacza, a też efektywny zapłon, można dyskutować o możliwym zagrożeniu wybuchem. System HRD to plan, który jest stosowany do stłumienia wybuchu.

Jego tworzenie polega na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a wtedy zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. System ten zapewnia bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Przedstawia go sprawdzona i pozytywna metoda, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego właściwościami jest również to, że nadaje się do w i na zewnątrz, jest łatwy w manipulacji i transporcie, Posiada również jasną oraz silną możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dobrana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Jest wtedy wyjątkowo uniwersalna i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla też są stosowane najczęściej do ochrony aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których żyją pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w jakiejś dziedzinie przemysłu. Są i dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z materiałem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej zamontowany jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on realizowany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w niezwykle niedługim okresie. Istnieją one wykonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu wewnątrz danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesie zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, dopasowuje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one dokonane wodą, która prowadzi się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy otwiera się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda zabiera się gotować, a obiekt natychmiast przeprowadza się parą. Butle też są wykonane razem z dyrektywą ATEX.