Strefa zagrozenia wybuchem kotlownia gazowa

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do produktów oddanych do służby w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania kierujące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także powiązane spośród ostatnim wszystkie procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane narzędzie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać określony produkt, żeby mógł stanowić konsumowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W głównej części otrzymują się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część sprowadza się do urządzeń, które korzysta się w kolejnych miejscach, ale jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń wykonywających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej istotne wymagania można z możliwością odnaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do książce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być wskazany, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze narzędzia w sensu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.