Strefa zagrozenia wybuchem dla stacji gazowej

W tłach, w których może spotkać zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz i oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpracę z napisanymi w niej granicami jest obecnie wymogiem kierowanym do producentów tego rodzaju urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej czynności, jak i sił.

Każdy dom, bez powodu na wykonywaną działalność, winien stanowić wyposażony nie tylko w najczystszej kondycje urządzenia niezbędnego do systematycznej pracy, a również odpowiednio wybrane instalacje odciągowe, które zadbają o zaufanie i zdrowie osób zatrudnionych. Właśnie na potrzeby tego standardu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka jakość, jak i trwałość zastosowanych w nich tematów.

Możemy napotkać się na przeróżne typy poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a i maszyny do profesjonalnych zastosowań, w niniejszym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych i nowego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich występuje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra obecnym w kolekcji są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a jeszcze podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a i modele, które są przeznaczone do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie dobrze wydajność oraz jakość użytych przy ich prac elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w kierunkach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych i wyjątkowych umieszczają się na wykonaniu centrali wentylacyjnych dobranych do m.in. wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z domu.