Strefa zagrozenia serial

Ze powodu na ostatnie, iż w regionach Unii Europejskiej obowiązywały inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, jakie są przywoływane w wypadku stref zagrożonych wybuchem i akcesoriów do akcji w tych strefach. Końcem tych przemian jest maksymalne zmniejszenie ryzyka albo jego cała eliminacja, które godzi się ze użytkowaniem wyników w przestrzeniach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi robić dany towar, jaki jest określony do podawania w strefach zagrożonych wybuchem. Głównym celem systemu jest ujednolicenie procedur zgodności narzędzi oraz układów ochronnych w obecnych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich kursu na gruncie Unii Europejskiej. Ową dyrektywą są objęte każde urządzenia elektryczne i nieelektryczne a sposoby ochronne, które będą naciągane na obszarach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, zarządzających i regulujących, które będą używane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie muszą umieć one samodzielnych funkcji, ale dodawać się będą do bezpiecznego bycia narzędzi oraz stylów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje oraz sposób wykazywania zgodności produktu z wymaganiami ATEX. Wyroby wykonujące te wymagania, czyli norm zharmonizowanych z dyrektywą, muszą również dokonywać jej zasadnicze wymagania. Zastosowanie podstaw nie jest konieczna niezbędnością, tylko sama procedura zgodności już tak. Chodzi tutaj o zgodność co do zasady tworzonej przez jednostkę robiącą na platformie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić chociaż w sukcesie urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej i urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli szuka o te elementy, to gwarancje zgodności może w współczesnym wypadku wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak uważane także toż producent będzie uczciwy w takiej formie za wpisanie na targ swojego wyrobu. Jeżeli chodzi o ważne wymagania, więc są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, możliwa jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące stanowisk pracy i pracowanie na gruncie Unii Europejskiej w postępowanie obligatoryjny i osiągający istotny charakter.