Srodki gasnicze proszki gasnicze

Ogień jest mocno niszczycielską siłą. Gdy na indywidualnej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie całe nasze nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego artykułu do poskramiania pożarów używa się różne środki gaśnicze.

 

Największym jest właśnie woda. Choć nie w jakimkolwiek przykładu można się nią służyć. W pożarach bierze się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika chyba spośród tego, że ważna ją brać wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing) nie nadaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie wyznacza to, iż nie ważna z niej dysponować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest korzystnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przekazywaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych unoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę stosuje się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. I w współczesnych przypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W gruncie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.