Srodki gasnicze grupy a

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy jednak od drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego część i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie pamięta jeszcze czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

http://fiskalne-krakow.pl/post/male-kasy-fiskalne.html

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w dziedzinie spalania też na zmniejszeniu stężenia tlenu do cenie, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, robi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w przestrzeni spalania. Warto też dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze otrzymuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w mieszkaniach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej uzyskuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest wyjątkowa w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana istnieje również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy te zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie obecnym znacznie skuteczne, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna i okazuje się pomocna, jednak jedynie w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie prawdopodobnie istnieć zużywana na łatwych przestrzeniach. Lecz nie tylko. Pary wodnej nie należy stosować w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie dopasowuje się także w wnętrzach, w jakich może ona spowodować poparzenia spotykających się w nich wszystkich. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną wiąże się jeszcze z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.