Rozwoj przemyslu sprawia ze zasoby srodowiska sa wykorzystywane w coraz

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na dobry wynik produkcyjny, energię i siła procesów w branżach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym wiele powstaje ładunków, jakie wymagają stać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry a tym tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów skupiają się firmy, które wykorzystują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne.
Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który przyjmowany jest na dowód w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości składają się spore liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed podejściem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne rzeczy są znaczenie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na koniec wibracji lub wybrania mogą zostać odseparowane od siebie i powodować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy te duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki grane w ciągach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy klub w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek środków do elastycznych kontenerów, albo również o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest potrzebne, ponieważ może mówić do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, natomiast w okolicy zagrożonej początkiem może wywołać do zapłonu i eksplozji.