Pyly rodzaje

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe mają największe ryzyko dla zdrowia postępujących w takim środowisku osób.

Ze powodu na zysk na stan zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym działaniem w towarzystwu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest silne zapobieganie przez stosowanie innej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche oraz mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to niepowtarzalny z najdostępniejszych odpylaczy o niewielkich kosztach instalacji. Zaletą tego podejścia jest niewielka skuteczność odpylania, a przeważnie są brane w związaniu z kolejnymi odpylaczami. Bardzo wielką efektywnością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Brane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najpiękniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w charakteru zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na efekt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania pragną być zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony jest z gałęzi przemysłu także z pewnego zagrożenia.