Psycholog spoleczny zawod

W ostatnich czasach zawód psychologa ma niezwykłe znaczenie. Kiedyś wizyta u psychologa była gwoli nas bardzo wstydliwa, i tenże fakt chronili przed innymi. Obecnie społeczeństwo jest szczególnie świadome tegoż którą pomoc niesie psycholog. Przekłada się więc na pełniejszą liczbę osób, które godzi się na wizytę do tego specjalisty. Jednakże nie wszyscy dobrze wiedzą czym ma sie psycholog. Nie do chwili tej zawód ten ciągle jest mieszany z innymi profesjami, ponieważ zdrowiem psychicznym ludzi porusza się wielu specjalistów np., psychiatra czy terapeuta. Co zatem wyróżnia zawód psychologa od tamtych profesji?

Tworzenie tego zawodu polega przede ludziom na świadczeniu usług psychologicznych, a zwłaszcza na diagnozie psychologicznej, orzekaniu i ocenianiu i dostarczaniu poradzie psychologicznej. Żeby móc zostać psychologiem należy najpierw uzyskać dyplom magistra psychologii, odbyć staż oraz należy zostać napisanym na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów.
Psycholog to zawód zaufania publicznego, co z osoby, która interpretuje ten zawód wymaga profesjonalizmu, ale także nieskazitelnego charakteru, jaki będzie uwalniał w wykonywaniu pracy razem z regułami etyki zawodowej. Psycholog to kobieta, która nastawiona jest na niesienie usługi i dawanie oparcia osobom, które w konkretnej chwili go potrzebują. Społeczeństwo ufa osobom, które składają zawody zaufania publicznego. Stąd te osoby też winnym być widoczne, ponieważ to wyłącznie od nich chce zdrowie a życie innych osób.
Psycholog to też wolny zawód, który charakteryzują wysokie kwalifikacje i kompetencje jak jeszcze zajęcie w pisaną pracę.
My, zwykli szarzy ludzie bardzo często psychologa utożsamiamy z psychiatrą. Rzeczywiście osoby, które robią te zawody budzą się łatwo tym samym, ale należy mieć, że są całkiem inne kompetencje. Warto pamiętać jednocześnie o tym, że psychiatra stale kooperuje z psychologiem, co jest zapewne przyczyną mylenia tych zawodów zaufania publicznego przez inne osoby.