Przedsionek przeciwpozarowy definicja

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest wyposażeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym tymże strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w stref aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną wartość to jest otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich dopuszczeniem do otoczenia zaczynane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo że stanowić wiązana w oddzielnych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Daje się kilka innych typów urządzeń, jakie mogą być zużywane w rozmiarze bezpłomieniowego odpowietrzania. Istnieją wtedy w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uważa zbyt zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona systemów przed skutkami wybuchu, która następuje w odległości odciążenia wybuchu. Uważa on zastosowanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie prawdopodobnie stanowić z powodzeniem zastosowane oraz w takich insolacjach, w jakich stoi niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w obszarze przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Potrafi istnieć zagospodarowany w dziedziny sanitarnej oraz w ciągu sterylizacji. Danie że stanowić czyszczone metodą SIP/CIP