Prowadzenie ewidencji tlumaczenie angielski

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia elektronicznego w istot kasy finansowej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie mówił się wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność ekonomiczną i dostarczających nasze szczęścia także pomoce podmiotom bez zarejestrowanej działalności gospodarczej także dla rolników ryczałtowych. Nowości w sumach fiskalnych wprowadzane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym usunięcie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te zajmowały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem prowadzonej prace tak, by zmieścić się w zasięgu dwudziestu tysięcy obrotu, w sukcesie jakiego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji szczęść i usług za pomocą kasy posnet oraz wydawania za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej dopuszczały się tego rodzaju przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki wykonywane na terytoriach placówek edukacyjnych i przez te pozycji zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów z każdych podmiotów gospodarczych świadczących usługi na sytuację konsumentów bez zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz dla rolników ryczałtowych będzie poważnym krokiem w celu zwiększenia transparentności i konkurencyjności na rynku oraz też zapewnienia zdrowszego i popularniejszego dochodzenia swoich praw przed sądem konsumenckim. Zgodnie z przepisem czwartym rozporządzenia o jakim mowa, placówki prowadzące usługi na sytuacja wymiany opon, pytań i przeglądów technicznych i doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do szybkiej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W pozostałych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym mają czas wynoszący równe dwa miesiące od czasu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy złotych na zainstalowanie kasy fiskalnej.