Posiadanie kasy fiskalnej o czym nalezy pamietac

mikroskopy metalograficzne

Ostatnie zmiany w ustawie o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest zwolniona z obowiązku wydawania paragonów, to firmy oferujące swoje usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania działalności z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi posiadać kasę fiskalną?
Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją działalność kierują do osób fizycznych (B2C). Natomiast firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z kolei jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i obowiązki związane z posiadaniem kas fiskalnych.
Zanim przedsiębiorca zacznie korzystać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do swojego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie wykorzystywana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi – techniczne i funkcjonalne – określone w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy spełnić przed rozpoczęciem używania kasy, związane są również z ulgą, jaką można uzyskać za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, jednak nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi również pamiętać o jej regularnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego okresu może spowodować konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to również konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym były wydane. Użytkownik kasy musi również drukować raporty okresowe – dzienne, tygodniowe i miesięczne – generowane przez kasę fiskalną.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl