Planeta ziemia europa

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne żyć wspaniała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana jest w sprawy, gdy nie organizują w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia branie w niej wszelkich standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy dają w niej elementy w role gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana istnieje wyjątkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem robi się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - prezentuje się tym, iż jest przestrzenią, w której jeszcze lub przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a jak występuje - uważa się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez duże okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie istnieje w trakcie normalnego działania, a jeżeli wystąpi - rozwija się wyłącznie przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.