Para wodna a pluskwy

Para wodna jest powszechnie stosowanym środkiem gaśniczym. Bierze się ją jedynie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na założonych przestrzeniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma zły ciężar właściwy a w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zaleca się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zaczyna się do gaszenia pożarów, które mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy potrafi żyć przyjmowana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wchodzą w odpowiedź z wodą w stałych warunkach temperaturowych. Nie pomocne jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efektu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w strefie spalania. Najbardziej wydajne i silne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być łączona jedynie w tych pomieszczeniach, co do których korzysta się pewność, że nie uczestniczą w nich pracownicy. Z przyczyny na całe ciśnienie gaśnicze para potrafiła być niekorzystna dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.