Odpylacze odsrodkowe

System odpylania znajduje wykorzystanie w gałęziach przemysłu, wykorzystujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej natomiast w ciągach, gdzie potrzebne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przemieszczające się cząstki o znacznie małych rozmiarach są zagrożenie dla instytucji również dla zdrowia człowieka (postać spośród nich ma oddziaływanie toksyczne), stąd i skuteczne systemy odpylania są istotny składnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska oraz dodawanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić dany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a także hamować ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim przybywa do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej oraz w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w obudowie ze byliśmy nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w sposób oczyszczania sprężonym powietrzem zamontowany w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle ważną myślą w systemach odpylających jest ich szczelność - każda luka w efekcie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności kształtu i zagrożenia. Kolejnym elementem drogim w instalacji jest trwałość materiałów, z których zaopatrzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe prowadzą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wpływać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.