Odpylacz do piaskowania

Odpylacze to chyba jedna z najprostszych grup urządzeń przemysłowych. Dzięki rozwojowemu asortymentowi zastosowania mogą one odpylać w rodzaj mechaniczny, przez organizm przedmuchowy także za pomocą sprężonego powietrza. Industrial dust collectors to odpylacze, które znajdują swoje zastosowanie praktycznie w dowolnej gałęzi przemysłu, w jakiej istnieje kłopot z zanieczyszczonym powietrzem zachodzącym w procesie produkcyjnym.

Najbardziej częste to odpylacze tzw.modułowe, które kojarzone są najczęściej w części drzewnej i meblarskiej, doskonale wykonują naszą pozycję również przy odciągu innych typów pyłów, np. tworzyw sztucznych, makulatury itp. Firmy piszące te dania posiadają w bezpośredniej ofercie także duże firmy potrafiące obsługiwać całe hale produkcyjne, kiedy również słabe jednostki stacjonarne używane indywidualnie dla poszczególnych maszyn. Odpylacze przemysłowe niewielkich gabarytów (tzw. kartridżowe) to kolejny przejaw tych sztuk, o jakich trzeba napisać. Mimo stosunkowo małych rozmiarów cechują się dużą przestrzenią filtracyjną. Najlepiej kontrolują się w działalności przy cienkich i lekkich pyłach. Też jak odpylacze kasetonowe, pracujące przy niskim stężeniu pyłów. Urządzenia większe (np. cyklony) znajdują zastosowanie zwłaszcza w technologiach, w których jest ogromna ilość pyłów erozyjnych, np. w energetyce, przy produkcji sypkich materiałów budowlanych, w sektorze koksowniczym, odlewniczym, węglowym itp. Potrafią one wpływać w sferze wybuchowej, co oznacza, iż są wykonane zgodnie z regułą ATEX. Główne zastosowania to pyły, trociny, wióry z obróbki drewna, pył szlifierski z opiłkami różnych materiałów, tzw. mgła olejowa, dymy spawalnicze, itp. Najnowsze odpylacze filtracyjne o modułowej konstrukcji, określają się mocną siecią i wielofunkcyjnością. Jest możliwości stosowania różnych form jeśli chodzi o ich obsługę, sposób opróżniania oraz oczyszczania rękawów filtracyjnych. Odpylacze przemysłowe pełnią istotną rolę: pozwalają utrzymać na gruncie hali produkcyjnej porządek i czystość, a w okresie zimowym w zespole recyrkulacyjnym odzyskać ciepłe powietrze.