Ochrona przeciwpozarowa w przedsiebiorstwach handlowych

W biurze, w jakim stoją pyły, ciecze, gazy bądź te pary łatwopalne, oraz nie ma tam wyznaczony stref, jakie mogły istnieć zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest określenie stref zagrożenia wybuchem.

 

Za w naukę paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw psychicznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), zarówno w celach jak i także na okolicznych terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne lub same gdzie mogą znajdywać się mieszaniny mogące doprowadzić wybuch, przekłada się oceny zagrożenia wybuchem.
W tej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia jakie są zagrożone wybuchem. W mieszkaniach i przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki jakie mogą wykonać wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem powinny być założona według obowiązujących norm europejskich, wśród nich chodzi wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i osłona przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Ocena i Nadawanie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji alkoholi i par – Metody pytań i informacje tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania zaufania oraz prowadzenia baterii wtórnych.