Obowiazek kasy fiskalnej limit 2015

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W ruchu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a ponadto do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje informacje, jakie powinny otrzymywać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie wymagają spełniać kasy rejestrujące zapisane są chociaż w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w kwestia § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w sklepie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w różnej walucie w świadomości fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty wymaga być wprowadzony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi zostać zrealizowane z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, jakie są obsługiwane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż produktów na praca konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, wyposażoną w wartość, która da przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka stała zdefiniowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż zapłata za zakupione artykuły traktuje żyć używana w euro, w momencie gdy wartość transakcji będzie określona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyznać do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.