Modul program sumur

Program Enova ma dużo modułów, które potrafią być pozytywne w spółce bądź w przedsiębiorstwie w wielu aspektach jego funkcjonowania. Moduł Kadry tudzież Płace uczestniczy w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Stanowi on systematycznie aktualizowany do obecnie działających w Polsce przepisów. Oznacza go prosty i popularny w obsłudze interfejs graficzny, istnieje te w szerocy kompatybilny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest jednak odpowiedzialny za obsługę firmy w sprawy ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań tych i starych. To przy jego uwag wytwarzane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Umożliwia on i ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala odbiorcom na rejestrację zdarzeń związanych ze sposobami trwałymi. Moduł odpowiedzialny jest również za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest realizowanie swoistego terminarza zdarzeń, które są powiązane z tymi środkami. Książkę z modułem można usiąść w jakimś okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury uczestniczy w ciągu wystawiania dokumentów sprzedaży oraz decydowania cenników i organizowania danej o kontrahentach firmy. Aplikacja Handel ułatwia jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Niezwykle ważnym elementem jest wyjątkowo CRM (Customer Relations Management). Widzi on znane o klientach, ale pozwala te obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa dostarcza do księgowania, dokumentowania i sporządzania różnego typu sprawozdań. Narzędzie więc w istotnym stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe ma zbyt zadanie wspomagać obsługę i rozliczanie delegacji domowych oraz innych. W decydującym stopniu usprawnia on funkcjonowanie przedsiębiorstwa na tym miejscu. Enova cennik jest pasowany sam do wszelkiej firmy. Czynniki brane pod uwagę do wielkość przedsiębiorstwa oraz wybór modułów. Istnieje też możliwy zakup w 3 wersjach: srebrna, przyjemna i platynowa.