Kto jest zwolniony z obowiazku wprowadzenia kasy fiskalnej

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w działalności gospodarczej obejmuje coraz większą rzeszę przedsiębiorców, wciąż są możliwe wedle obowiązujących przepisów zwolnienia z tego obowiązku.

program cdn xl

Utrata prawa do takiego zwolnienia, może dotyczyć około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek stosowania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z zakresu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. Więc kto tak naprawdę nie musi mieć kasy fiskalnej? Między innymi dotyczą one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do konkretnych czynności. Podatnik wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo nie musi ich rejestrować na kasie fiskalnej. Kto nie musi mieć kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z zakresu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w postaci naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w zakresie noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami, usługi związane z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi związane z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez organizacje oraz zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą również korzystać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Prawo do tego zwolnienia przysługuje ze względu na strukturę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z czynności wymienionych stanowił w poprzednim roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może korzystać ze zwolnienia z kas dla całości sprzedaży.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl