Ksiegowosc idea bank

Butla hrd stanowi to skomplikowana butla, która wyposażona istnieje w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle zawierają w sobie środek gaśniczy, który stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na najbardziej szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we wnętrze chronionego urządzenia.

Butle hrd przydatne są przede ludziom do ochrony przeciwpożarowej systemów w sytuacji zagrożenia, na dowód jeśli chodzi o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można użyć jako obronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o środowiska, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Stanowi to niemal wszystka gałąź przemysłu. Należy pamiętać, iż te narzędzia wymagają istnieć wzięte w certyfikatach, i dokładnie chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W sukcesie wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Jednakże w sukcesu bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle muszą istnieć zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden środek nie mogą stwarzać zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w obiekcie uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są dokładnie butle hrd o dużo większej mas również w układu z ostatnim wytwarzane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle realizowanie są proszkiem. Mieszanka tego miale po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Czyni to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może doprowadzić większe szkody niż korzyści, na przykład w zakładach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie tylko są butle hrd. Istnieją również butle hrd wypełnione parą wodną. Stanowią one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna uważa zbyt zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle są system tłumienia wybuchu. W kompletnym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu i sposobu izolowania wybuchu.