Kolposkopia rozszerzona

fiskalizacja kasy fiskalnejFiskalizacja kasy fisklanej Polkas

Kolposkop to marka urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na uwadze powierzchni szyjki macicy, dolnej stron jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, również w ubiegłym wieku kolposkopia była dość niedoceniania i stosowana jako badanie ciężkie i trudne, a też nieobiektywne. Współcześnie zawsze można dostrzec diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których stanowienie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego rozwoju w ocenie patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych i podjęcie trafnych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś rozpoznanie w ostatnim stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Kiedy teraz zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop gwarantuje nie tylko bierną obserwację, lecz jednocześnie diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, lub posiadamy do pracowania ze zmianą faktycznie niebezpieczną dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można wykonać również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowa technologia stosowana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Zastosowana w obecnych urządzeniach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy idące na prostych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu prostymi oraz dużymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość tych kolposkopów może stać także urządzona w cele cyfrowe idące na udokumentowanie przebiegu badania bądź stworzenia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.