Kiedy nastepuje obowiazek kasy fiskalnej

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W układu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a i do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, jakie powinny wybierać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które muszą robić kasy rejestrujące zapisane są przecież w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w badaj § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w biznesie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania daty a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w różnej walucie w myśli fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kosztu i złożeniem zapłaty pragnie być objęty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi zostać skonstruowane z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Dodatkowo do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, które są wykorzystywane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż artykułów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w wartość, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z form, która stała zdefiniowania w badaniu można wywnioskować, iż zapłata za zakupione towary uważa być zatrudniana w euro, w sezonie gdy wartość sprawie będzie zaprezentowana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.