Kiedy nalezy zalegalizowac kase fiskalna

Prowadzenie własnej działalności wymaga dużego zaangażowania, a także rozeznania, na przykład w kwestiach związanych z przepisami prawnymi. Szczególnie zaś warto zwrócić uwagę na te, które odnoszą się do sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Na początku, kiedy zakłada się swój biznes, przeważnie ma się wiele opcji do wyboru, jeśli chodzi o metodę odprowadzania podatku.

Jednak taka sytuacja może się zmienić, jeśli tak zdecyduje właściciel firmy. Może bowiem dojść do wniosku, że najbardziej opłacalnym dla niego sposobem rozliczania się z podatku, będzie taki, jaki obowiązuje płatników VAT. Wtedy też należy wypełnić odpowiednie dokumenty i przesłać je do konkretnego oddziału Urzędu Skarbowego. Ponadto potrzebna będzie wówczas legalizacja urządzenia fiskalnego, z czym wiążą się zarówno koszty, jak i określone terminy. Nawet przenośna kasa fiskalna wymaga przez przedsiębiorcę do złożenia odpowiednie zgłoszenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Ponadto osoba, która zdecyduje się zostać płatnikiem VAT, musi zdawać sobie sprawę z tego, że od momentu zainstalowania kasy, ewidencja musi być prowadzona niezwykle skrupulatnie. Jest to więc duże obciążenie, zwłaszcza pod względem fizycznym, ponieważ cały czas trzeba dbać o to, by każdy zakup i każda sprzedaż towaru została zarejestrowana i ujęta na wydruku z drukarki fiskalnej. Należy również pamiętać o tym, że płatnikiem VAT można zostać też wtedy, gdy przekroczy się pewien próg finansowy związany z rocznym dochodem. W takiej sytuacji przedsiębiorca, chcąc nie chcąc, musi złożyć deklarację, która jednoznacznie stwierdza, że jest od danego cyklu rozliczeniowego płatnikiem VAT.

Co zaś tyczy się samej legalizacji kasy fiskalnej, to trzeba pamiętać o obowiązującej procedurze. W pierwszej kolejności zgłasza się chęć zainstalowania kasy do Urzędu Skarbowego, podając liczbę urządzeń, jaką przewiduje się zamontować, a także lokale, w jakich będzie się z nich korzystać. W następnej kolejności przeprowadza się fiskalizację, która polega na tym, że wszystkie zainstalowane kasy są ze sobą zsynchronizowane pod względem czasowym, jak i zainstalowanego w nich oprogramowania. W tym przypadku ważne jest to, by takie działanie przeprowadzić w obecności osoby, która będzie montować te urządzenia, by mieć potwierdzenie, że taka czynność została przeprowadzona i że została wykonana prawidłowo. Kiedy już wykona się takie działania, można przystąpić do korzystania z kas fiskalnych jako płatnik VAT.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl