Kasa fiskalna jakie kst

Z kasami fiskalnymi spotykamy się w jakimś sklepie czy supermarkecie - jednym słowem tam, gdzie robiona jest sprzedaż detaliczna. Tylko z początku. Co więc stanowi kasa fiskalna?

Kasy fiskalne inaczej też nazywane kasami rejestrującymi więc nic innego jak urządzenie elektroniczne, dzięki jakiemu potrafimy zarejestrować obrót i stawkę podatku ciepłego i VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Na świecie są urządzenia fiskalne, które nie posiadają pamięci fiskalnej, oraz informacje o obrotach widziane są w obcej zabezpieczonej pamięci.

Właśnie w Polsce kasy są urządzone w świadomość fiskalną o właściwościach OTP (One Time Programming), które dane są unikalnym numerem, w której na rozwiązanie doby sprzedaży zalecane są kwoty netto i podatku. Oczywiście, do ostatniego zapisuje się łączna kwota podatku i należności brutto.

Podział kas fiskalnych.Ze powodu na konstrukcję kasy rejestrujące kwalifikuje się na tradycyjne kasy Electronic Cash Register (ECR), które:- współpracują z komputerami;- są drukarkami fiskalnymi;- są kasami komputerowymi;- systemy typu POS/EPOS (Point of Sale / Electronic Point of Sale);- są terminalami kasowymi.

Systemy, które są używane w kieszeniach różnią się oraz na dwa podstawowe systemy:- systemy autonomiczne (program pracy kasy i program aplikacyjny dostają się wewnątrz kasy, takie jak: POS, ECR, pełna baza towarowa PLU, lista kodów, nazwy towarów przyporządkowanymi symbolami literowymi stawek podatku PTU (Podatek od produktów i pomocy));- systemy bazujące na komputerze (w niniejszej kasie brakuje klawiatury numerycznej lecz drukarka fiskalna jest kilka przycisków do wydruku raportu fiskalnego dobowego. Sprzedaże w ostatniej kwocie realizowane są przy pomocy programu aplikacyjnego uruchomionego na komputerze, który także steruje zestawem instrukcji fiskalnych).

Firma