Kasa fiskalna gdansk

Ostatnie kolei w uchwale o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest rozwiązana z obowiązku wydawania paragonów, to nazwy proponujące nasze usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania prac z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną?
Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą rola kierują do twarzy fizycznych (B2C). A firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praca w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i obowiązki powiązane z byciem kas fiskalnych.
Zanim przedsiębiorca zacznie korzystać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do bliskiego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie grana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi – techniczne oraz skuteczne – określone w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy wykonać przed przystąpieniem używania kasy, połączone są także z pomocą, jaką można otrzymać za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, natomiast nie bardzo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jeszcze dbać o jej doskonałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może występować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego okresu może zrobić konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to wyjątkowo konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata mając z zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły wydane. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe – dzienne, tygodniowe i miesięczne – tworzone przez kasę fiskalną.