Kasa fiskalna dla kosmetyczki

Ostatnie nowości w uchwale o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest zrezygnowana z obowiązku wydawania paragonów, to instytucji sprzedające nasze usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania prac z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi mieć kasę fiskalną?Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją rolę stosują do głów fizycznych (B2C. Oraz firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna rolę w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele powiązane z posiadaniem kas fiskalnych.Zanim przedsiębiorca zacznie mieć z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do bliskiego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie brana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne oraz sprawne - opisane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy spełnić przed przystąpieniem używania kasy, uzależnione są i z ulgą, jaką ważna pobrać za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, chociaż nie dużo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi i mieć o jej pewnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może wynikać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego sezonu może przynieść konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to i konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim były dane. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - produkowane przez kasę fiskalną.