Jak zalozyc biuro rachunkowe

Jeśli chcemy otworzyć własną działalność gospodarczą, warto zrobić to zgodnie z naszymi zainteresowaniami. Jeżeli mamy doświadczenie w pracy w księgowości bądź mamy w tym kierunku odpowiednie wykształcenie, warto otworzyć biuro rachunkowe.
Biuro rachunkowe może założyć każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Nie może być również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu i obrotowi pieniędzmi oraz za prowadzenie ksiąg niezgodne z przepisami. Wymogiem jest również posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Najwygodniejszą formą założenia firmy dla początkujących jest jednoosobowa działalność gospodarcza, która wymaga złożenia formularza CEIDG-1. Jeśli będziemy rozliczać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, musimy zaopatrzyć się w kasę fiskalną. Nie ma obowiązku zakładania konta firmowego w banku, właściciel biura może korzystać ze swojego prywatnego. Kolejnym wydatkiem jaki czeka przyszłego przedsiębiorce jest licencjonowany program do księgowania i komputer. Miejscem w którym będzie znajdować się biuro może być nasze własne mieszkanie lub lokal do którego posiadamy tytuł prawny (umowa najmu, użyczenia, akt notarialny). Na samym początku na pewno nie będzie nas stać na pracownika, ale możemy zatrudnić stażystę do drobniejszych prac. W miarę przybywania nam pracy z czasem na pewno będziemy potrzebować pomocy. Otwierając biuro rachunkowe nie zapominajmy o reklamie. Dobrym pomysłem jest wzmianka w prasie lub rozesłanie ofert pocztą elektroniczną do okolicznych firm. Możemy również zainwestować w reklamę na budynku, co pozwoli przyszłym klientom znaleźć nas w krótszym czasie. Pamiętajmy żeby na sam początek zaoferować konkurencyjne ceny, co ułatwi nam pozyskanie nowych firm.
Jeśli będziemy pracować rzetelnie i sumiennie,zdobędziemy zaufanie na pewno pozyskamy szerszą klientele. Na początku jednak musimy uzbroić się w cierpliwość i ciężko pracować na sukces.