Jak projektuje sie systemu odpylania

optima magazynCDN Handel z magazynem - Program Comarch ERP Optima

Zanim zainstaluje się cały system odpylania danego pomieszczenia należy zainstalować odpowiedni system odpylania. Odpowiedni system, to znaczy system specjalnie zaprojektowany, indywidualnie dopasowany do potrzeb miejsca o szczególnym zapyleniu.


Projektowanie systemów odpylania (dust extraction systems design) to usługa, którą należy zlecić odpowiedniej firmie inżynieryjnej. Zanim biuro a raczej jej pracownicy zajmą się projektowaniem systemu w pierwszej kolejności muszą oni poznać zakład i dokonać szczegółowych badań i analiz. W celu dobrania odpowiednich maszyn wentylujących, należy już na wstępie zaznajomić się ze specyfiką produkcji zakładu i wykonać wstępne prace projektowe na podstawie spostrzeżeń i obserwacji. Wszystko powinno być jasne i zrozumiałe, aby w przyszłości zaprojektowany system odpylania był dobrze zaprogramowany w danej firmie. W trakcie tych przedprojektowych analiz najważniejsze jest oszacowanie prędkości powietrza w pomieszczeniu zanieczyszczonym, ważne jest określenie w pomieszczeniu ilości wymian powietrza zgodnie z normami sanepidu, oraz oszacowanie prędkości powietrza w rurociągach, aby zapobiec zatrzymywaniu się w nich zanieczyszczeń. Jeżeli dobrze i prawidłowo oszacuje się i określi wszelkie potrzebne dane system odpylania zaprojektuje się dobrze, będzie on w przyszłości spełniał swoją rolę, a koszty jego eksploatacji nie będą zbyt wysokie. Dobry system odpylania to również nawiew na halę czystego powietrza jak również odzysk powietrza ciepłego w okresie zimowym. Poprzez dobór odpowiednich urządzeń nawiewających i odpowiednich odpylaczy, powietrze można nie tylko oczyszczać ale i odzyskiwać w formie ciepła lub czystego powietrza. Odpowiednio zaprojektowany system odpylania, zatwierdzony przez kadrę kierowniczą fabryki wystarczy potem już tylko zamontować i odpowiednio go konserwować i czyścić, aby uniknąć jego zapchania i stałego uszkodzenia. Dzięki takiemu udogodnieniu wszystkie odciągające i wentylujące urządzenia będą działały sprawnie i będą w pełni spełniać swoją rolę, a pracownicy będą pracować w pomieszczeniach dobrze oczyszczonych.