Instytut psychiatrii i neurologii f2

Jedną z istotnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest wybierający się już w Stolicy, włożony w 1951 roku z racje grup psychiatrów i neurobiologów, w tym wybitnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w charakterze badań naukowych i ćwiczeń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne badania w charakterze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w siły kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w obszarze tych branż (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz pomaganie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), rozwijania i przygotowanie doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki i Działania Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują gładkie także znacznie przyjazne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i robione leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z wielkimi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a sam budynek wymaga gruntownego remontu, na jaki brakuje środków. Mała kwotę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych i umożliwienia komfortowych warunków leczonym to chociaż część kłopotów Instytutu. Kwestia materiałów na remonty klinik pozostaje kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Żyć chyba, w krótkiej przyszłości, uda się wysupłać środki na remont i Instytut będzie mógł kontynuować swoją pozycję leczenia od początku do kraju.