Hodowla zwierzat definicja

Sam termin mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym oraz stanowi definicję konglomeratu tkanek, z których kluczową jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za jakiś z dużych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu istnieje już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się skutecznym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych dawek energii. Prawdopodobnie wrażenie na utrzymanie mięsa spotkało obecne w terminie zlodowaceń, kiedy że było objąć pokarm roślinny i spożywanie mięsa broniło się drinkiem z istotnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem uwagi na wyglądy humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt umieszczanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro istnieje zatem propozycja propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wypowiada się świadome i celowe wyłączenie z codziennej diety mięsa, w ostatnim jednocześnie ryb i owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, inaczej nie tylko mięsa, a też jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Stanowi to język bycia skojarzony z konkretnymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi spożywa mięsa z ostatnich jedynych przyczyn, co w epoce lodowcowej. Zanim nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi kolej będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.