Gotowanie zeberek przed pieczeniem

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami wysławiającymi się w dwóch nowych językach mówionych czy w sukcesie, gdy sama z kobiet podaje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to wybieranie identycznego znaczenia pomiędzy ludźmi operującymi innymi językami, i celem tej pracy jest zawarcie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w sezonie teraźniejszym, co świadczy, iż przekład wypowiedzi zawsze prowadzony istnieje na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, oraz najbardziej znajomymi a powszechnie wprowadzanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne wykorzystywane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości tłumaczone są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje zaraz po usłyszeniu wypowiedzi w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne działają z serii sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po ukończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny trwa w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz pisze w trakcie notatki, a później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń jest znajome decyzje i zalety, więc nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze którejkolwiek spośród nich. Rzecz jasna, są również inne metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po daniu lub tłumaczenie a vista), które zamierzają charakter bardziej świadomy i nie wymagają aż tak dużego zainteresowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.