Gaszenie pozaru opryskiwaczem

Pożary, które stają w zamkniętych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę dopasowuje się w wnętrzach, w jakich masę wynosi około 500 m3. Powinny to być pomieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie że żyć użyta, ze powodu na jej niezwykle niski ciężar właściwy, co przemieszcza się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

projektowanie wentylacji przemysłowej

Ponadto w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej również jest prawie ekonomiczne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których wykorzystuje się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy podaje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w końcu związku z wodą.

Para wodna pewno być więcej kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym niezwykle pozytywne im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obszarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest pewnie najbardziej funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która oferowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.