Gasic pozar tlumacz

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy jednak z różnych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego zawartość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma jeszcze czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w przestrzeni spalania i na ograniczeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, otrzymuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w powierzchni spalania. Warto i dodać, że najlepsze efekty gaśnicze znajduje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w pomieszczeniach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej zleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest nieodzowna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna zaczynana istnieje oraz do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub i zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie owym dużo dobre, im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również okazuje się pomocna, jednak wyłącznie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie prawdopodobnie żyć wdrażana na prostych przestrzeniach. Jednakże nie tylko. Pary wodnej nie należy brać w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie dopasowuje się także w miejscach, w jakich może ona przynieść poparzenia spotykających się w nich ludzi. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną składa się też z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.