Filtry przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które łączone jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych czyli ich składników i części.

W układzie ze grubymi rozbieżnościami w zakresie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych zasad w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na dużo popularniejszy oraz mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są przeznaczone do książki w tych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w rozmiarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które wyłożone są do karierze w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w obrębie ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na miejscach, na których może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, powinny być idealnie oznakowane i przejść szereg testów, jakie zawierają na punkcie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac i świadczenia tego rodzaju urządzeń. Więcej na temat Atex znajdziesz tutaj.