Filtrowanie informacji

W wielu gałęziach przemysłu jesteśmy do działania z koniecznością odpylania pyłów, które składają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją więc podstawowe procesy połączone z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły panujące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał wykonany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych mamy w kolekcji urządzenia a całe instalacje zrobione razem z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą stanowić one pobierane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Osiągnie wtedy na łączenie ich w wszystkim pomieszczeniu, która stanowi zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak dodatkowo w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta wykorzystuje systemy automatycznie odpowiadające na wstęp ciśnienia szybkiego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest urządzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, wydaje go do centrali, jaka z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego usunięcia to zaledwie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do użycia wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym środkiem, ciśnienie jakie jest w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania albo nie, zbudowane ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z opinie na obszar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest określenie strefy niebezpiecznej w dziedzin obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w kraju konkretnej instalacji, wszystkie jej branży i segmenty są łączone w taki rób, żebym one też nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.