Dzialalnosc gospodarcza forma prawna

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest zarówno w niewielkich obiektach, jak dodatkowo w konkretnych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach przemysłowych i ekonomicznych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o szczególnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref ciepłych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest stworzone w sytuacji modułów i powszechnie brane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Dany jest wszelkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i osoba biegnąca zgodnie z jej stylem. Oznaczenia na różnych możliwościach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że część wybiera się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie liczy się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we jakichkolwiek obiektach użyteczności publicznej, a końcem ich budowie jest skierowanie służących do bezpiecznego pójścia w wypadku ewakuacji. Z tego względu winnym być świetnie znane, ponieważ w oświetleniu ewakuacyjnym stosuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują dużo światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niski pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary oraz liczna sprawność, duża trwałość oraz wysoka zaleta luminacji.