Dyrektywa ue 80 1268

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do produktów danych do roli w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania stosujące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też powiązane spośród tym wszelkie procedury oceny w pierwszej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane urządzenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, aby mógł być wiązany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W podstawowej grupie znajdują się urządzenia, które wprowadza się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część zwraca się do urządzeń, które kieruje się w różnych miejscach, ale które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń wykonywających w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej szczegółowe wymagania można z możliwością odkryć w umowach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do lektury w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić piękny, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub same dania w celu zapewnienia współprac z obecnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.